piatok 29. júna 2012

Bradlo Vieska /Žiačik, Vieska - Bezdedov

jurské bradlo Vieska, púchovský úsek bradlového pásma,  skúmané v nedávnej dobe 2x, Ziegler a Michalík v 1998 a v roku 2000 Potfaj et al.   
Dve bradlá a skalka uprostred na fotografii a na geol. schéme Potfaj et al., 2000 in : Vysvetlivky ku geologickej mape stredného Považia 1: 50 000, Ján Mello 2011


ružovo- žlté vápence

 3x "zarovnané horizonty s navŕtaným povrchom" viď schéma vyššie

hľuznaté ružové vápence tvorené amonitmi 
kryštalizácia minerálov v puklinách
krinoidové vápence


celá stena s nodular ammonitico rosso

amonity v hľuznatých ružových vápencoch


lom amonitom

tmavý rohovec zo svahu pod bradlom

crinoidea


kryštalizácia na puklinách
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára