nedeľa 6. decembra 2009

Šimon Ondruš Odtajnené trezory slov MATICA SLOVENSKÁ 2000

Makyta

...." Raz bola v rozhlase relácia o básnikovi Vladimírovi Royovi. Dcéra rozprávala o rokoch, keď otec pôsobil v Púchove ako kňaz. Zatelefonoval som pani Royovej v Bratislave a spýtal sa jej, či nechodili s otcom z Púchova na výlety smerom na Makytu. Nepamätala sa. O voľačo neskôr mi v besede na filozofickej fakulte pri poháriku vína kolega Vilo Marčok povedal, že po absolvovaní vysokej školy pôsobil na gymnáziu v Považskej Bystrici. Spýtal som sa ho, keďže je športový typ, či nechodil aj na Makytu. Odpovedal, že hej, chodil. Na otázku, aký povrch má Makyta, odpovedal, že sú tam povrchové vývery a mokriny. A práve to som potreboval vedieť.
Pôvodné jednotné praslovanské slovo molka malo po metatéze v 8. storočí na území Slovenska, Čiech a južných Slovanov podobu mlaka, u Poliakov a lužických Srbov mloka a na slovanskom východe moloka. Podobne sa praslovanské molda menilo v 8. storočí na mlada, moloda. Základný význam je u všetkých Slovanov v podstate rovnaký. Ide o mokriny, blatisté, bahnité miesta. Pretože na mokrinách rastie tráva, označuje mlaka v Bulharsku aj luhy.".....
....."Naše slovenské mláka  (doložené od 17.-18.storočia) s odvodeninami  mláčny a mláčnatý je podľa A. Bernoláka na s. 1 408 ľudové slovo, spisovné je vraj kaluža.".....
...."Podobu Makyta namiesto očakávaného Mlakyta vysvetľujem tak, že v uvedenej oblasti sa tzv. tvrdé "l" vyslovovalo ako bilabiálne w. Podobne Mwakyta sa delabializovala na Makyta."....
....."Otázkou zostáva, či aj Makov je zo staršieho Mlakov, Mwakov. Pôvodne to nebol názov dnešného Makova ako sústavy kopaníc, ale iba chotárny názov, resp. názov jednej kopanice. Zdá sa, že aj meno Makov vzniklo z Mlakov, Mwakov.".....