nedeľa 26. júna 2011

Pražské zlomky, Národné múzeum, Praha

Pražské hlaholské zlomky sú dva pergamenové listy, z ktorých jeden je palimpsest. Pravdepodobné miesto vzniku je benediktínsky kláštor Sázava okolo r. 1032. Listy našiel v roku 1855 K A. Hofler nalepené na zadných doskách rukopisu nazvaného Svätovítska apokalypsa. V stredoveku sa staré rukopisy využívali druhotne ako obaly a predsádky pergamenových väzieb.   (zdroj: sprievodca výstavou "Příběh Pražského hradu" - Ivana Haslingerová)


Ján Stanislav Staroslovienský jazyk1
str 103 ...."V Kyjevských listoch a Pražských hlaholských zlomkoch sa výdatne použil kultúrny jazyk Veľkej Moravy, ktorý sa časom menil očividne v škole družiny Konštantína a Metoda podľa systému starobulharského jazyka."
str 122 ...." Istotne nemožno pochybovať o tom, že v Čechách existoval rímsky omšový poriadok preložený do staroslovienčiny na Veľkej Morave a používaný aj u Koceľa. Do Čiech ho očividne priniesol Svätoplukov a Metodov kňaz Kajich. Priniesol tam aj Klimentov kult"....

pondelok 6. júna 2011