piatok 27. júla 2012

Jankov Háj (Sverepec - Visolaje - Dolný Lieskov)

Púchovská kultúra latén, sídlisko na skale zničené ťažbou kameňa
koniec 1. stor. pnl


Manínsko- butkovská skupina sivé lavicovité až masívne organodetritické  vápence s čiernymi rohovcami (bárem - alb) a kalištské súvrstvie - svetlé slienité vápence, smerom do nadložia rohovcové 
Ján Mello et al. Geologická mapa Stredného Považia
( len čo tam potom robia tie veľké okruhliaky :) )nasucho kladený "múrik"

čierny rohovec vo vápenci

okraj lomu (nie val )stopy po úderoch na jednom z okruhliakov

slienitý vápenec

 :)
 čierny rohovec