utorok 23. marca 2010

Žrnová, Lednica- Zubák, CHKO Biele Karpaty

Tenkorytmický flyš, kampán- mástricht

apríl 2012
Žrnová 854,4m     výhľad 360° 

 vľavo rozhľadňa Dohňany Nové Nosice, Púchov

 Kľak a Strážovutorok 2. marca 2010

Púchov II. alebo Hornokočkovská skala


+

                                    Dnešný stav- zničená lomom, tesne však susedí s cintorínom....

Juraj Bárta  Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej, SAV 1965
Holíš, Nimnica


výhľad z Holíša
január 20122.3.2010
Pohľad z Holíša. Skalnaté Klape, za ním zalesnené Hradište, v ich údolí Mikulské pole.