pondelok 6. augusta 2012

Mestecká skala, bradlové pásmo, púchovský úsek

Čorštynska sekvencia jurského bradlového pásma
Ján Mello, Vysvetlivky ku geologickej mape stredného Považia, 2011..."bradlo je v prevrátenej pozícii, vrstvy upadajú mierne zľava doprava na JV...."
...." špecialitou tohto bradla je je podľa Aubrechta striedanie bielych a červených krinoidových vápencov a laterálne zasahovanie červených hľuznatých vápencov do nich ...."
 kalcit

červený krinoidový vápenec (bat)

svetlý krinoidový vápenec (bat)

ružové hľuznaté vápence (bat) s amonitmi


 opevenie Púchovskej kultúry 1. stor.pnl, takmer celé zničené ťažbou vápencaJozef Moravčík, Mestečko ..."celková plocha opevnenia bola 30 x 50 m a zemné valy, dobre viditeľné ešte aj dnes, obopínali hornú plošinu"....

piatok 27. júla 2012

Jankov Háj (Sverepec - Visolaje - Dolný Lieskov)

Púchovská kultúra latén, sídlisko na skale zničené ťažbou kameňa
koniec 1. stor. pnl


Manínsko- butkovská skupina sivé lavicovité až masívne organodetritické  vápence s čiernymi rohovcami (bárem - alb) a kalištské súvrstvie - svetlé slienité vápence, smerom do nadložia rohovcové 
Ján Mello et al. Geologická mapa Stredného Považia
( len čo tam potom robia tie veľké okruhliaky :) )nasucho kladený "múrik"

čierny rohovec vo vápenci

okraj lomu (nie val )stopy po úderoch na jednom z okruhliakov

slienitý vápenec

 :)
 čierny rohovec 

piatok 29. júna 2012

Bradlo Vieska /Žiačik, Vieska - Bezdedov

jurské bradlo Vieska, púchovský úsek bradlového pásma,  skúmané v nedávnej dobe 2x, Ziegler a Michalík v 1998 a v roku 2000 Potfaj et al.   
Dve bradlá a skalka uprostred na fotografii a na geol. schéme Potfaj et al., 2000 in : Vysvetlivky ku geologickej mape stredného Považia 1: 50 000, Ján Mello 2011


ružovo- žlté vápence

 3x "zarovnané horizonty s navŕtaným povrchom" viď schéma vyššie

hľuznaté ružové vápence tvorené amonitmi 
kryštalizácia minerálov v puklinách
krinoidové vápence


celá stena s nodular ammonitico rosso

amonity v hľuznatých ružových vápencoch


lom amonitom

tmavý rohovec zo svahu pod bradlom

crinoidea


kryštalizácia na puklinách