nedeľa 28. februára 2010

Múzeum Púchovskej kultúry, Púchov

august 2012


vývoj keramiky 3.stor. pnl - 2.stor. nlz Púchovskej skaly

z Púchovskej skaly

rekonštrukcia dreveného oradla so železnou radlicou
v roku 2010