nedeľa 25. apríla 2010

Hatné- Possessio Hathna- Hrádky

apríl 2012

                                                      nové lezecké cesty, neoznačené

                                      
Ďalší možný pôvod názvu obce: Ján Stanislav, Starosloviensky jazyk 1, str.24:...."bolo treba použiť metódu, ktorá neberie mená ako izolované javy, lež ako súčasť pomenovacieho systému, pri ktorom sa hľadajú súvislosti s inými názvami v danom okolí. Tak napr. nemožno posudzovať meno Hetye bez mien Gétye, Hatya, gat. Bolo sa treba pozrieť na mapu a povšimnúť si aj mená, ktoré hovoria o vode, hatiach, rybníkoch, blatách a pod. Tak sa zistilo, že pri týchto menách išlo o vodné diela, zavodňovacie systémy, malé priehrady na riekach a iných vodách. Pri všetkých bol rovnaký základ- gať, hať.".....

sobota 24. apríla 2010

Neovulkanity v Streženiciach


Táto hornina v priblížení  / celestron /Priblíženie - celestron /10x - 150x /
Rudná- Streženice. Čierne sopečné výlevné horniny, mladšie treťohory (miocén).
Ján Mello et al. 2005, Geologická mapa stredného Považia

piatok 16. apríla 2010

Radim Kettner/ K. Uherkovich

V Čajke (www.tnantik.sk) som kúpila knihu Všeobecná geologie, část III., vnější síly geologické, povrch zemský. Autor: Dr. Radim Kettner, profesor Univerzity Karlovej v Prahe. Vydal: Melantrich 1948 v Prahe. Kniha má ex libris na meno Mudr. K. Uherkovich. Koloman Uherkovich bol lekárom obce Melčice- Lieskové v roku 1945.