Púchovská skala

                                                   "moja krásna Vaska" baróna Hoenninga dnesSlovenské pohľady 1889

jar 2012

vrchy zľava: Vrchháj, Podskalie, Žiačikovec, rovný hrebeň v pozadí je Tlstá hora tj. rozhľadňa Dohňany


lúka vpravo hore: výbežok Hladového vŕška nad Hrabovkou

 púchovské stairway to heavenjeseň 2011

Jozef Skutil
Paleolitikum Slovenska a Podkarpatskej Rusi
Leto 2011
geomorfologický útvar: detský zjazd (na čomkoľvek)


jarný svahový zosuv vytvoril takýto profil


wettersteinské vápence (krieda, ladin - karn) - Klapská sekvencia
sú svetlé organodetritické vápence s koralmi
Ján Mello et al. 2005, Geologická mapa stredného Považia

priehľadný silicit, zreteľné konchoidy, (zväčšené)
zima 2011

Púchovská skala. Biely vápenec bol vyťažený hlboko do podložia, po skale zostala rozľahlá diera,  viď posledné dva zábery. Doteraz tu však vyviera prameň.


z monografie                   PÚCHOV           /2006/
Jozef Moravčík, Púchovská skala = Lavgaricio?

......" Pri stretnutí domácich a zahraničných odborníkov na dobu rímsku v Nitre, na medzinárodnej konferencii venovanej 1800. výročiu trenčianskeho nápisu, bol tiež vyslovený názor, že tábor a teda aj osada, pri ktorej sa nachádzal, nemuseli vôbec byť na území Trenčína, ale možno v širšom okolí. Dokonca aj vlastný nápis na skale sa v skutočnosti skladá z dvoch častí. V prvých piatich riadkoch je oslavný nápis na víťazstvo cisárov (Marca Aurélia a jeho syna Commoda) aj o prítomnosti 855 vojakov v Laugaríciu a len v poslednom šiestom riadku na skoro neupravenej skalnej stene je akoby dodatok textu s menom veliteľa II. Pomocnej légie z Aquinca (pri dnešnej Budapešti). Azda je preto možné predpokladať, že na jeho rozkaz autor pôvodného textu až dodatočne pripísal tento riadok počas odchodu vojsk z nášho územia po uzavretí mieru novým cisárom Commodom. Ak sa táto udalosť odohrala takýmto spôsobom, bolo by možné uvažovať aj o tom, že posádka odchádzala z územia severne od Trenčína a iba na krátky čas sa zastavila pri pôvodnom nápise, aby sa doplnil text s menom veliteľa........"
....."Marcus Aurelius plánoval z dobytého územia urobiť novú provinciu, preto rozkázal obsadiť priesmyky v Karpatoch, aby zamedzil Kvádom újsť k súkmeňovcom Semnonom žijúcim severne od nášho územia....."