nedeľa 25. apríla 2010

Hatné- Possessio Hathna- Hrádky

apríl 2012

                                                      nové lezecké cesty, neoznačené

                                      
Ďalší možný pôvod názvu obce: Ján Stanislav, Starosloviensky jazyk 1, str.24:...."bolo treba použiť metódu, ktorá neberie mená ako izolované javy, lež ako súčasť pomenovacieho systému, pri ktorom sa hľadajú súvislosti s inými názvami v danom okolí. Tak napr. nemožno posudzovať meno Hetye bez mien Gétye, Hatya, gat. Bolo sa treba pozrieť na mapu a povšimnúť si aj mená, ktoré hovoria o vode, hatiach, rybníkoch, blatách a pod. Tak sa zistilo, že pri týchto menách išlo o vodné diela, zavodňovacie systémy, malé priehrady na riekach a iných vodách. Pri všetkých bol rovnaký základ- gať, hať.".....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára